رفتن به محتوای اصلی
x

قوانين و مقررات آزمايشگاه

 

 •  حضور به موقع در آزمایشگاه لازم است .
 • درهنگام حضور در آزمایشگاه حتما از روپوش آزمایشگاه ،عینک ایمنی و دستکش استفاده کنید.
 • از خوردن ، نوشیدن ، سیگار کشیدن و...در محیط آزمایشگاه جدا پرهیز نمایید.
 • از قرار دادن کیف و وسایل شخصی در محیط آزمایشگاه جدا پرهیز نمایید.
 • مطالب مربوط به اصول ایمنی و مقررات کار در آزمایشگاه را پیش از ورود به آزمایشگاه مطالعه کنید، زیرا باید با آگاهی کامل از مقررات ایمنی ، کار آزمایشگاهی خود را شروع کنید .
 • هنگام کار در آزمایشگاه موظف به رعایت کلیه مقررات اعلام شده هستید .چنانچه دانشجویی سهواً یا عمداً مقررات ایمنی آزمایشگاه را نادیده بگیرد ، به شدت مؤاخذه می شود و در صورت تکرار از ادامه کار در آزمایشگاه محروم می گردد .
 • از بو کردن مستقیم مواد شیمیایی خودداری کنید و برای فهمیدن بوی یک ماده، ظرف محتوی داده را دور از صورت خود نگه دارید و با دست بخارات آن را به طرف بینی خود هدایت کنید .
 • تمامی مواد دور ریختنی و کاغذهای باطله را در زباله دان بریزید.
 • پیش از برداشتن مواد از شیشه آن را با دقت بخونید . اکثر مواد شیمیایی سمّی هستند؛ اما نوع و درجه سمّی بودن آن ها متفاوت است . بنابراین نباید بدون آگاهی از میزان سمّی بودن از آنها استفاده کرد. جهت رعایت احتیاط به هنگام کار با مواد شیمیایی، مضر بودن آنها بوسیله علائم ویژ بین المللی برروی برچسب آنها نشان داده شده است. بعضی از مواد سرطان زا هستند و باید از تماس آنها با پوست بدن، چشم و زخمها جلوگیری کرد .
 • در هنگام جوشاندن محلول ها دهانه ی لوله ی آزمایش محتوی محلول را به طرف صورت خود یا همکارانتان نگیرید زیرا ممکن است در هنگام حرارت دادن به بیرون پاشیده شود.
 • پس از پایان کار وسایل و ظروف استفاده شده را تمیز و خشک کنید و تحویل دهید .همچنین میز کار آزمایشگاه را خوب بشویید و تمیز کنید .

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف بومی