رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

مطالعات ما روی آنالیز توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی گیاهان مدل و غیر مدل متمرکز شده است که با شناسایی ژن ها، کشف واریانت ها و ژن های جدید، بررسی بیان، سرهم بندی (Assembly) خوانش های بدست آمده از NGS  (از قبیل RNA-Seq، متاژنوم، miRNA، GBS ) و توسعه ابزارهای نوین با استفاده از زبان های برنامه نویسی perl و python همراه است.

تحت نظارت وف بومی