رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش دانشجوی فرصت مطالعاتی داخل کشور

 

فرصت مطالعاتی  به دانشجویان دکتری کمک می کند تا بتوانند به خودباوری رسیده و فرصت یادگیری موضوعات جدیدی در رشته تحصیلی خود را داشته باشد.

فرصت مطالعاتی یک بخشی از دوره ی تحصیلات دکتری تخصصی است که گذراندن آن در فرایند جذب هیات علمی بسیار مفید بوده و تجربه نشان داده که در مقایسه با افرادی که فرصت مطالعاتی نرفته اند، احتمال جذب افرادی که در دوره دکتری به فرصت رفته اند بسیار بیشتر خواهد بود. شرکت در دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت موجب خودباوری دانشجویان می شود از طرفی منجر به ایجاد مقالات مشترک بین دانشجویان داخل و خارج می شود.  دانشجویان دوره دکتری به مدت ۶ تا ۹ ماه می‌توانند از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور استفاده کنند. 

دانشجویان علاقه مند می توانند با درخواست فرصت مطالعاتی داخل در آزمایشگاه ژنومیکس محاسباتی گیاهی در گروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان از مهارت های به روز در زمینه بیوانفورماتیک (برنامه نویسی با Python و آنالیز داده های NGS شامل داده های ترنسکریپتوم و ژنوم) و کارهای آزمایشگاهی از قبیل بررسی بیا ژن با استفاده از دستگاه Real-Time PCR، بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط فیلوژنتیکی میان گونه های گیاهی برخوردار شوند.

تحت نظارت وف بومی